top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
מאיה כסיף
BLUE SEA
שאול אהרוני
מנחה:

כגולשת גלים, אני פוגשת יותר ויותר פסולת בים, ממים צלולים ונקים הים שלנו הפך למזבלות פלסטיק צפות ומקשה על שרידות בעלי החיים.

כמו תעשיית הדייג, כך גם תעשיית האופנה ידועה בפגיעה באופן ישיר בערכי הטבע הימיים, והתוצאות הרסניות.

דרך הקולקציה אני רוצה להגביר את המודעות והערכים לשימור הטבע והים. הקולקציה עשויה מפסולת שנפלטה אל החוף ומחומרים שאספתי בים. מהם יצרתי מערכות לבוש אלטרנטיביות.

אנשי הים, פועלים למען ניקיון החופים ואנחנו מרגישים שליחים של הבשורה.

צילום תמונות סטודיו: ניר שטיינברג

bottom of page