top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
מיקל דאוד
מעבר לגדר/ ג'ידאר
שאול אהרוני
מנחה:

בתור ילדה למשפחה צד"לניקית, הגעתי בגיל 3 וחצי שנים מלבנון לישראל. מעט מסמכים ותמונות וסיפורי משפחה מהווים עבורי זיכרונות יחידים מלבנון.

בגיל ההתבגרות נוצר בי קונפליקט זהותי, החלו לעלות בי שאלות על הזהות שלי- לאן אני מרגישה שייכת יותר, האם למדינה ולמקום שבו נולדתי למנהגים, לשפה, לתרבות הלבנונית שאותה אני עדיין חווה היום גם כאן בבית או לחברה הישראלית שגדלתי בתוכה והיא חלק בלתי נפרד מפאזל חיי.

הפרויקט עוסק בניסיון למקד את שאלת הזהות המטושטשת בין שתי תרבויות, שני עמים ושתי מדינות. השתמשתי בדפוסים אתניים שנוצר בהם מעבר בין חדות לטשטוש ובגזרות שמחפשות את זהות הגוף. חומרים כמו מסגרות עץ, רשתות דפוס, פרנזים, צמר ואריגים שונים.

צילום תמונות סטודיו: ניר שטיינברג

bottom of page